6.3. Systemvedligeholdelse med Mandrake

Umiddelbart efter installationen vil det være en fordel at hente de opdateringer der er kommet til distributionen. De findes på: ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/mandrake/updates/ hvor man kan hente dem selv. Dette er dog ikke at anbefale da Mandrake softwaremanager med fordel kan håndtere dette. Dette kan gøres på 2 måder enten grafisk gennem rpmdrake se Figur 6-15 eller via kommandolinjen ved at skrive:

[root@hven root]# urpmi.addmedia --update sunet ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/
distributions/mandrake/updates/8.2/RPMS/ with ../base/hdlist.cz

Så er opdateringskilderne inde i systemet og der kan nu opdateres ved enten at vælge Mandrake Update via den grafiske rpmdrake eller ved at skrive

[root@hven root]# urpmi --auto-select

Så vil den selv finde ud af hvilke pakker der er installeret og hvilke der behøves opdateringer til.

Figur 6-15. Med rpmdrake kan updatere,installere og afinstallere software.

Ligeledes er det rpmdrake/urpmi der benyttes til efterfølgende at installere software på systemet.

For at få DVD/DivX, etc til at virke under Mandrake er alle programmer der af copyright/licens eller patent årsager ikke kan komme med på distributionens skiver samlet. Disse kan også nemt tilføjes til rpmdrake som kilde, se mere om det på: http://plf.zarb.org - Penguin Liberation Front.

Ydermere er der Mandrake's arkiv at OpenSource software der er bygget til Mandrake systemet, men der ikke var plads til på de 3 CD'er. Dette kaldet contribution arkivet og kan nemt tilføjes til rpmdrake med:

[root@hven root]# urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/mandrake/8.2/contrib/RPMS with synthesis.hdlist2.cz

Tilføjes disse giver det et total på over 3300 rpmpakker der kan installeres direkte gennem rpmdrake eller den tekstbaserede urpmi.

Hvis du vil have installeret for eksempel Pine (postprogram) da skrives blot:

[root@hven root]# urpmi pine

Du vil blive bedt om den eller de cd-rom'er der er nødvendige for at installere pine i den rækkefølge som gør at alle afhængigheder opfyldes. Du skal således ikke selv tænke over hvilke biblioteker som mangler på systemet for at kunne køre pine - det klarer urpmi. Her er Mandrake Linux klart foran bla. Red Hat. I dagligdagen er dette virkelig noget man kan sætte pris på - selv for en erfaren Linux bruger. For nybegynderen er dette et must. Den eneste begræsning for urpmi er at det ikke kan anvendes for programmer som endnu ikke findes oversat til RPM-format til Mandrake. Dette er tilfældet for for eksempel OpenOffice.org.

Det kan nævnes at urpmi er kraftigt inspireret af programmet apt-get fra Debian Linux, hvor man også har en meget nem måde at opgrade og installere programmer på. Se mere i Afsnit 8.2.

Skulle du senere ønske at opdatere indholdet af en ftp-sites filer såsom plf, så kan man køre urpmi.update plf.

6.3.1. Systemvedligeholdelse i Mandrake

Til den almindelige systemopsætning findes Mandrake Control Center eller drakconf Det første program er Mandrake Control Panel (eller DrakConf, hvis man vil starte programmet via en kommandolinje). Som det ses på Figur 6-16, så kan man styre store dele af maskin-opsætningen, og en særlig ting med Mandrake er, at man kan angive at man logger ind automatisk uden password. Dette er meget bekvemt for hjemmemaskinen, men bør aldrig bruges til maskiner som andre personer kan komme til. På Figur 6-16 ses printeropsætningen i drakconf.

Figur 6-16. Med DrakConf kan man administrere systemet.

For at bruge de to programmer skal du kende root-password, som anvendes ved opstart af programmet.