A.3. XF86Config eksempel

I det følgende er vist et eksempel på hvordan en opsætningsfil til XFree86 version 4 kan se ud for en Dell Latitude laptop, der kun skal køre 1024x768 i 16 bitplaner. Bemærk at sektionen med "serverflags" betyder at den indbyggede X-skærmskåner ikke anvendes.

Det kan bemærkes at for laptops kan man udkommentere de to linjer med "intern_disp" og "extern_disp" for at kunne vise video på skærm samtidig med en PC-projektor er koblet på.

# XFree86 4.0 configuration generated by Xconfigurator

Section "ServerLayout"
    Identifier "XFree86 Configured"
    Screen   0 "Screen0" 0 0
    InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection


Section "Files"
    FontPath "unix/:7100"
EndSection

# This loads all the modules...

Section "Module"
    Load "GLcore"
    Load "dbe"
    Load "dri"
    Load "extmod"
    Load "glx"
    Load "pex5"
    Load "record"
    Load "xie"
    Load "v4l"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver   "keyboard"
    Option   "XkbLayout" "dk"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "Mouse0"
    Driver   "mouse"
    Option   "Device" "/dev/mouse"
    Option   "Protocol" "PS/2"
    Option   "Emulate3Buttons" "on"
    Option   "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier "My Monitor"
    VendorName "Unknown"
    ModelName "Unknown"
    HorizSync 31.5 - 48.5
    VertRefresh 50-90
EndSection

Section "Device"
    Identifier "Neomagic Corporation|NM2160 [MagicGraph "
    Driver "neomagic"
    BoardName "Unknown"
#    Option   "intern_disp"
#    Option   "extern_disp"
EndSection

Section "Serverflags"
    Option "NoPM" "yes"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Neomagic Corporation|NM2160 [MagicGraph "
    Monitor "My Monitor"
    DefaultDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth 16
        Modes "1024x768"
    EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
EndSection