A.2. XF86Config-filen

X-opsætningsfilen findes normalt i /etc/X11 med navnet XF86Config eller evt. XF86Config-4.

For de fleste er der ikke mere opsætning for at kunne vise grafikken. Men skulle det ske, at din mus eller dit tastatur ikke virker helt, skal du redigere XF86Config filen med emacs, vi eller pico som vist i det følgende.

A.2.1. Tastatur

For tastaturet vil følgende linjer passe til de fleste danske tastaturer (en del kommentarlinjer, der begynder med #, er slettet):

Section "Keyboard"
  Protocol    "Standard"
  AutoRepeat   500 5
  LeftAlt     Meta
  RightAlt    Meta
  ScrollLock   Compose
  RightCtl    Control
  XkbKeycodes   "xfree86"
  XkbTypes    "default"
  XkbCompat    "default"
  XkbSymbols   "us(pc101)"
  XkbGeometry   "pc"
  XkbRules    "xfree86"
  XkbModel    "pc101"
  XkbLayout    "dk"
EndSection

A.2.2. Mus

I modsætning til Windows-verdenen er det smart at købe en tre-knaps mus til Linux, og evt. gerne med musehjul. Man kan godt bruge to-knaps mus, men Linux kan anvende tre knapper på en meget smart måde.

Musen kan være lidt problematisk for nogle. Får du ikke fat i den rigtige type, kan du se det ved, at musen ofte springer rundt. Du skal så rette i /etc/X11/XF86Config-4 i afsnittet "InputDevice", der kan se ud som:

Section "InputDevice"
  Identifier "Mouse1"
  Driver "mouse"
  Option "Protocol" "PS/2"
  Option "Device" "/dev/psaux"
#  Option "Emulate3Buttons"
#  Option "Emulate3Timeout" "50"
EndSection

Vi har her med en PS/2 mus at gøre. En mus, som oftest er af typen PS/2. Har man en mus med hjul er det normalt IMPS/2. Har man en to-knaps mus, må man emulere midterknappen ved at trykke begge knapper ned på samme tid, og de to udkommenterede linjer ovenfor skal så gøres aktive, dvs. du skal fjerne #-tegnet.

Tjek også, at du har /dev/mouse til at pege på den rigtige port - i dette tilfælde /dev/psaux, som er PS/2-porten til mus.

[tyge@hven ~]$ ls -al /dev/mouse

lrwxrwxrwx  1 root   root      5 May 15 14:37 /dev/mouse -> psaux

Var dette ikke tilfældet, skal du rette op på det med

[tyge@hven ~]$ rm -f /dev/mouse
[tyge@hven ~]$ ln -sf /dev/psaux /dev/mouse

Der er følgende lovlige protokoller, som vises ved at skrive man XF86Config:

A.2.2.1. 2 mus

I dette afsnit ser vi på hvordan man bruger 2 mus/pegeenheder i X-Window eller både pointerknap og touchpad og ekstern mus på en bærbar computer:

Man kan med Linux (der jo som bekendt kan ALT !) sagtens bruge to mus (eller flere), eller to pegeenheder (eller flere). Det være sig en tegneplade, touchpad, mus, musepen; ja et hvilket som helst HID (Human Interface Device) man har til rådighed, som Linux på forhånd understøtter med drivere og evt. protokoller.

Dette er specielt relevant hvis man har en bærbar computer med både en pointerknap og en touchpad eller bare ønsker at bruge en mus af og til uden at skulle omkonfigurere musen hele tiden. man skla blot huske på, at man selv må finde ud af hvilke devices éns enheder sidder under, da dette varierer individuelt fra computer til computer og fra enhed til enhed.

For at bruge to mus under X (hér i eksemplet en PS/2 og en USB der begge har scroolknap/musehjul) gør man følgende:

Man skal ændre i ét afsnit af /etc/X11/XF86Config-4 - nemlig afsnittet Section "ServerLayout", hvor man starter med at fortælle X, at man har mere end bare én enhed der skal kunne peges med. Hvilken opsætningsfil man skal ændre i afhænger af hvilken version af X-windows man har; over version 4.x bruger filen med 4-tallet til sidst.

Sektionen skal med mit eget eksempel med to mus se sådan hér ud:

Section "ServerLayout"
    Identifier "XFree86 Configured"
    Screen   0 "Screen0" 0 0
    InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice  "Mouse1" "SendCoreEvents"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Derpå skal man indsætte disse to sektioner eller ændre dem som vist i det følgende. Den første mus hér er en Logitech PS/2 mus (med scroll - derfor protokol IMPS/2) og derfor er Option "Emulate3Buttons" "no" sat til no da den har tre knapper. Hvis musen kun har to knapper sættes dette til "yes" i stedet.

# Logitech Pilot Wheel Mouse
Section "InputDevice"
    Identifier   "Mouse0"
    Driver     "mouse"
    Option     "Device"        "/dev/psaux"
    Option     "Protocol"       "IMPS/2"
    Option     "Emulate3Buttons"    "no"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
EndSection

Den sidste mus her er en Razor Boomslang 2000 USB mouse (også med scroolknap). Musen har en opløsning på 2000 DPI (MEGET følsom mus). Derfor er Option "Resolution" sat til musens relevante DPI. En anden - måske ligeså smart - metode til at styre accellerationen af musen med xset m 5, xset m 10, eller lignende, alt efter hvor hurtig man ønsker musen.

# Razor Boomslang 2000 USB mouse
Section "InputDevice"
    Identifier   "Mouse1"
    Driver     "mouse"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"       "IMPS/2"
    Option     "Resolution"      "2000"    
    Option     "Emulate3Buttons"    "no"
    Option     "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection

En Razor Boomslang 2000/1000 mus eller en anden mus/pegeenhed med flere knapper end 3, kan eventuelt bruges med alle knapper med protokollen netmouseps/2 i stedet for IMPS/2. Dette skal så bare ændres under Option "Protocol". Da Razor Boomslang 2000 musen er så følsom som den er, kan den anbefales enten til folk der spiller ekstremt meget og derfor har brug for en meget høj præcision og hurtig mus, eller til folk der har et bevægelsesmæssigt handicap (som gigt,slidgigt og andet. Dette skyldes der ikke skal bruges særligt mange kræfter for, at flytte musen. Endvidere er den designet så den er éns på begge sider (=symmetrisk) og knapperne, samt designet gør at man kan slappe helt af i hånden UDEN at man aktivere nogen af knapperne ufrivilligt. Endvidere er den stor som næsten en halv mursten og derfor også nem at flytte og holde på. Eventuelt kan en glasplade anbefales sammen med musen, hvis man absolut ikke må/skal anstrenge hånden eller håndledet.

A.2.3. Skærm

Med hensyn til skærm skal du finde manualen og finde data om "vertical sync" målt i Hz og "horizontal sync" målt i kHz. Under afsnittet om "Monitor" må man ikke skrive hurtigere data, end skærmen kan klare. Det kan overbelaste skærmen! Har man skrevet, at skærmen fint kører 90 Hz, selvom det er løgn, vil man se, at skærmen kører med ødelagt skærmbillede lidt svarende til dårlig TV-justering. I samme sektion som "Monitor" står en masse modelines, som er mulige skærmfrekvenser, men det fører for vidt at forklare formatet af disse. Et eksempel skal dog lige vises - først er der en kommentar og dernæst parametre for den relevante tilstand:

# 1024x768 @ 76 Hz, 62.5 kHz hsync
Modeline "1024x768"  85  1024 1032 1152 1360  768 784 787 823

Tip: Kan du ikke få din skærm til at køre i 16 bitplaner (65536 farver), så skriv exec X :0.0 -bpp 16 i filen ~/.xserverrc