Kapitel 5. Brugeropsætning og brugertilpasning

5.1. Hvordan gøres det i Linux

Forskelle og ligheder med proprietær software.