4.4. Drift

At drive en server koster tid og reelt penge, da man altid skal have en eller anden mulighed for at tilkalde en kvalificeret person hvis noget skulle gå galt. Dette er ikke anderledes end på andre platforme. Med Linux (generelt for Unix) er der gode muligheder for at effektivisere systemadministration til få centraliserede funktioner, hvilket kan gøres meget kost-effektivt. Fra flere sider peges der på at en Linux-systemadministrator kan håndtere mange gange flere maskiner end en tilsvarende Windows NT-administrator. Det er bla. fordi systemadministratoren på et Linux-system ret let kan distribuere program-opgraderinger og lave generel systemvedligehold over netværket. At Linux og tilhørende server-programmer er langt mere stabile end tilsvarende til Windows NT vil også gøre at drift-mæssigt vil der være store fordele i Linux.

IDC har i januar 2002 sammen med Red Hat lavet en undersøgelse af drift-økonomi (TCO - Tocal Cost of Ownership) hvor man sammenligner kommercielle Unix-løsninger med tilsvarende Linux-løsninger. Udfaldet er at Linux ligger 40-80% under i pris.