1.5. Valg af distribution

Der er som nævnt tidligere mange forlag, der udgiver hver sin udgave af Linux (ofte kaldet en distribution). Den vigtigste forskel mellem de forskellige udgaver er nok installationsprogrammet, men derudover er der to forskellige systemer til at distribuere programmer til Linux. Det ene kaldes RPM (for "Red Hat Package Manager") og det andet kaldes DPKG (for "Debian Package"). Af de her beskrevne udgivelser af Linux benytter Red Hat, Mandrake og SuSE RPM-systemet mens Corel benytter DPKG-systemet.