2.7. Hvordan ser økonomien ud

Da økonomi er en specifik ting, har jeg gjort mig følgende forudsætninger for mine beregninger:

Ovenstående er en minimuminstallation, men den kan let udvides til dit firmas specifikationer. For arbejdsstationernes vedkommende skal du blot gange op med antallet, mens det straks er lidt svære for serverens vedkommende, her må du få opgraderingsudgiften ved at bede om et tilbud fra MicroSoft Danmark.

Med ovenstående forudsætninger vil økonomien se ud på følgende måde[1]:

Tabel 2-5. Windows 2000 opgradering

  Pris kr.
Arbejdsstation  
Ramopgradering 150
Windows 2000 opgradering 1.695
Office XP professionel opgradering 3.480
Server  
Windows 2000 server opgradering 6.000
Total kr. 11.325

Tabel 2-6. Linux Red Hat 7.1 alternativ

  Pris kr.
Arbejdsstation  
Ramopgradering -
Red Hat Linux 7.1 0
Officepakke 0
Server  
Red Hat Linux 7.1 professionel server 2.288
Total kr. 2.288

Det skal bemærkes, at for Linux-alternativet vil TCO ikke ændre sig med antallet af installerede arbejdsstationer, mens TCO for windows vedkommende vil være proportionalt stigenden med antallet af arbejdsstationer.

Slutbemærkning:

[1]

Eksemplet er baseret på Linux-distributionen Red Hat Linux 7.1