Kapitel 2. Udviklingsmiljø

2.1. Indledning

Et professionelt udviklingsmiljø består af værktøjer, der helt eller delvist kan løse nedenstående opaver.

De næste mange sektioner vil gå i dybden med flere af disse opgaver og give bud på værktøjer, der er nyttige i den sammenhæng. Allerførst vil vi dog se på en række populære integrerede udviklingsmiljøer.