4.4. Fælles ændring af baggrund, skrifttyper og farver

På det næste billede er markeret en menuknap nede til venstre. Den knap giver dig mulighed for at ændre baggrundsgrafik for hele præsentationen eller tekst-farverne i præsentationen. Når du er tilfreds så returner ved at trykke på knappen lige til venstre for den markerede knap (den med de to forskudte ark).

Vil du ændre skrift-farver på overskriften for alle siderne i præsentationen, så kan dette gøres side for side, men det er mere elegant at gøre det her ved blot at markere overskriften, vælge skrift-farve i menuen over denne side, så det ændres i hele præsentationen.

Figur 4-12. Her kan baggrundbillede og farver for siderne vælges.

En ting man ofte kan blive meget irriteret over, er at OpenOffice.org selv detekterer en URL og sætter den i en anden farve end resten af teksten (også endda understregning). Dette kan man undgå ved at vælge menuen "Funktioner"->"Autokorrektur" (eng. "Tools"->"Autocorrect") - der kommer nu et vindue op hvor man vælger fanebladet "Indstilling" (eng. "Options") og her kan man fjerne krydset ud for "identificer URL". Dette er vist på de næste figurer

Figur 4-13. Ændring så en URL ikke identificeres som anden type