4.3. Få overblik over præsentationen

Når man har lavet alle præsentationssiderne skal man ofte lige have et overblik over præsentationen. På det følgende billede er der trykket på den lille knap i højre side med fire firkanter (markeret med rødt). Ved at trykke på en præsentationsside og holde venstre musetast nede kan man nu flytte siden til at andet sted i præsentationen. I den anden markerede menu ovenfor kan du vælge hvor mange sider man maksimalt skal se vist i dette overblik. Flere sider medfører dårligere opløsning, men bedre overblik.

Figur 4-11. Få overblikket over din præsentation