5.7. Glade

Glade er et program der kan bruges til at designe grafiske brugergrænseflader der bruger GTK- og Gnome-biblioteketerne. Glade kan generere grafiske brugergrænseflader og gemme dem som Ada, C-, C++-, Eiffel og Perl-kildetekst. Glade genererer automatisk oversættelsesfiler til at oversætte programmet.

I Glade kan man for eksempel definere at der skal kaldes en bestemt funktion når der, for eksempel, trykkes på en knap. Glade gemmer så kildeteksten med en tom funktionsdefinition. Det er så op til programmøren at indsætte kode i denne funktion så programmet rent faktisk gør noget.

Figur 5-7. Design af grafisk brugergrænseflade i Glade (her vist med Aqua-temaet).

En specielt smart egenskab ved Glade er at den kan gemme hele definitionen af en grafisk brugergrænseflade i en fil. Ved hjælp af biblioteket "libglade" kan et program automatisk genskabe den grafiske brugergrænseflade, så man kan distribuere et program med en redigérbar grafisk brugergrænseflade.

I bogens eksempelsamling er der et eksempel på en grafisk brugergrænseflade lavet i Glade (http://www.linuxbog.dk/program/eksempler/linux_counter_registrering.glade). Hvis man starter Glade og indlæser denne fil, vil hovedvinduet komme til at se ud som Figur 5-8.

Figur 5-8. Glades hovedvindue med filen "linux_counter_registrering.glade" indlæst.

Hvis man så dobbeltklikker på teksten "Spørgsmål", vil Glade vise et præsentationsvindue med en dialog (se Figur 5-9) hvor man så kan tilføje, rette eller slette elementer.

Figur 5-9. Glades præsentationsvindue med dialogen "Spørgsmål" fra filen "linux_counter_registrering.glade".