Kapitel 4. Basal Unix

4.1. Hvad ligger hvor på en Linux-maskine

En af de ting der karakteriserer Unix (og måske i endnu højere grad Linux) er en idé om at alle ressourcer der er tilgængelige på systemet skal kunne betragtes på samme måde - som filer. Det gælder både egentlige filer på harddiske i computeren, selve harddisken (praktisk når den skal formatteres), systemets virtuelle konsoller, hukommelsen i computeren, tilsluttede apparater, etc. I Linux er selv opsætningsparametre til kernen og kernens status tilgængelige som filer. De eneste væsentlige ressourcer der ikke er tilgængelige som regulære filer i Linux er netværkskortene.

Når filer har så stor betydning i Unix, er det vigtigt at vide lidt om hvor de forskellige filer findes henne i systemet.

Linux har en meget velorganiseret måde at gemme forskellige filer. Den bygger primært på at man fordeler filer efter funktion og kun sekundært på hvilke programpakker de tilhører. Der er kataloger til delte biblioteker, nogle til programmer, og andre kataloger til brugerdata. Dette afsnit bygger på »Linux File-System Hierarchy Standard« (FHS) der er en standard som de forlag der udgiver linuxdistributioner har aftalt, for at det skal være lettere for programhuse og individuelle programmører at pakke én udgave at et program der vil virke på alle de forskellige linuxdistributioner (der overholder FHS).

Tabel 4-1. Oversigt over filtræet.

Filtræ Forklaring
/ Toppen af katalogstrukturen.
/bin Her er de mest nødvendige systemkommandoer gemt.
/boot Dette katalog er reserveret til systemkernen, men nogle Linux-distributioner vælger at placere kernen i roden, dvs. /.
/dev Indeholder alle device-filer, dvs. adgang til alle enheder såsom harddiske, cd-rom-drev, diskette, mus, tastatur og printer går igennem dette .
/etc Dette katalog indeholder systemopsætningsfilerne, såvel som filerne, der er ansvarlige for systemets opstart, og grafiksystemets opsætning.
/home Dette er kataloget for alle brugerkonti. Linux er et flerbrugerstyresystem. Vi kan anbefale, at man opretter en bruger til de mest normale jobs og kun bruger root til administration, da du som root ved en fejl kan komme til at slette vigtige filer, hvilket ville være umuligt som almindelig bruger.
/lib Indeholder systemets delte filer. Linux sparer hukommelse ved at lægge kode, som bruges af mange programmer, ind i en fil, kaldet "shared library". På den måde vil der kun eksistere én kopi af filen i hukommelsen, når den bliver brugt.
/opt Er reserveret til installation af valgfrie programpakker. SuSE placerer store programpakker som KDE og StarOffice i /opt, så hvis du installerer SuSE skal du derfor sørge for, at dette katalog har en del plads.
/lost+found Hvis harddisken laver fejl, vil systemet selv forsøge at genskabe filerne, og hvis det ikke kan finde ud af, hvor i filtræet filen var placeret, vil den blive placeret i /lost+found.
/mnt Hvis du vil have adgang til en cd-rom, et ZIP-drev eller en diskette, er det som regel i denne del af filsystemet, du får adgang til dem.
/proc Dette katalog indeholder dynamisk opdaterede oplysninger om de kørende programmer og Linux-kernens status.
/root Systemadministratorens hjemmekatalog.
/sbin Her ligger de programmer der generelt kun er brugbare for systemadministratoren og er nødvendige for at systemet fungerer.
/tmp Beregnet til midlertidige filer. De fleste programmer lægger automatisk midlertidige filer her. Som regel sletter systemet dem, når det starter op.
/usr Her ligger delte data og programmer der ikke ændres og ikke er specifikke for lige netop den specifikke maskine. I principet skal /usr efter at styresystemet er installeret monteres som et filsystem der kun kan læses fra og ikke skrives til.
/usr/local Her kan systemadministratoren installere programmer og data der specifikke for maskinen. På systemer der overholder Linux Standard Base vil /usr/local ikke blive overskrevet ved systemopgraderinger.
/var Indeholder datafiler hvis indhold ændres mens systemet er i drift. Det er for eksempel post- og printerkøer, logfiler og administrative data.

Der kan være yderligere dele af filtræet, såsom en Windows-disk som man ofte giver tilgang til via /dos eller /dosc.

Læs i øvrigt http://www.pathname.com/fhs/announce-2.0.html for mere information om filers placering.