4.2. Se indholdet af filer og kataloger

Indtil nu har du arbejdet med filer, men du har stadig ikke set på deres indhold. Indholdet af tekstfiler kan let vises. Kommandoen cat viser indholdet af en fil, f.eks. kan du se indholdet af passwd ved at skrive:

[tyge@hven ~]$ cat passwd
daemon:*:2:2:daemon:/sbin:
adm:*:3:4:adm:/var/adm:
lp:*:4:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:*:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:*:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:*:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:*:8:12:mail:/var/spool/mail:
news:*:9:13:news:/var/spool/news:
uucp:*:10:14:uucp:/var/spool/uucp:
operator:*:11:0:operator:/root:
games:*:12:100:games:/usr/games:
gopher:*:13:30:gopher:/usr/lib/gopher-data:
ftp:*:14:50:FTP User:/home/ftp:
nobody:*:99:99:Nobody:/:
tyge:x:501:501:Tyge Brahe,,,,:/home/tyge:/bin/bash

cat er, som du ser, meget let at bruge, men kommandoen har en dårlig side: Hvis filens indhold fylder mere end en skærmside, kommer filen alt for hurtigt over skærmen, og bagefter ser du kun den sidste side (dvs. det antal linjer, som kan vises på din skærm). Du kan dog se nogle få sider tilbage ved at bruger Shift+PageUp. Kommandoerne less og more er derfor mere velegnede, da det er muligt at bladre frem og tilbage i filen. Kommandoen viser en side ad gangen, og du kan bladre frem ved at trykke på f (eng. "forward") eller mellemrum og tilbage ved at trykke på b (eng. "backward"), og i less kan pil op og ned også anvendes. Det er også muligt at søge ved at taste / efterfulgt af den tekst man leder efter og return. Søgningen gentages ved tryk på n (eng. "next"). Man afslutter både less og more ved at trykke q (eng. "quit").