Appendiks B. Hvilke kommandoer kommer i hvilke pakker

Denne oversigt er beregnet til at hjælpe dig, hvis der mangler en kommando fra et af bogens eksempler på det system du bruger. Her kan du slå op, hvilken pakke du skal bede din systemadministrator om at installere, for at få adgang til en specifik kommando.

Tabel B-1. Hvilke kommandoer kommer i hvilke pakker

Kommando Debian Gentoo Mandrake Red Hat SuSE
apropos (Debian) (Gentoo) (Mandrake) man (SuSE)
find (Debian) (Gentoo) (Mandrake) findutils (SuSE)
info (Debian) (Gentoo) (Mandrake) info (SuSE)
man (Debian) (Gentoo) (Mandrake) man (SuSE)
man2html (Debian) (Gentoo) (Mandrake) man (SuSE)
perl (Debian) (Gentoo) (Mandrake) perl (SuSE)
sed (Debian) (Gentoo) (Mandrake) sed (SuSE)
vi (Debian) (Gentoo) (Mandrake) vim-minimal (SuSE)
xargs (Debian) (Gentoo) (Mandrake) findutils (SuSE)