Appendiks A. Oversigt over de vigtigste Unix-kommandoer

Oversigt over de mest almindelige Unix kommandoer.

Tabel A-1. Brugsanvisninger

man Hjælp til enkelte kommandoer
info Hjælp til enkelte kommandoer
apropos Vis relevante komandoer

Tabel A-2. Filhåndteringer

mv Flyt og/eller omdøb filer
cp Kopiér filer og kataloger
ln Opret henvisning til fil eller katalog
mkdir Opret tomt katalog
rmdir Slet tomt katalog
rm Slet filer og/eller kataloger

Tabel A-3. Filsøgning

ls Vis filer og kataloger
pwd Vis nuværende katalog
find Søg efter filer og kataloger
locate Søg efter filer og kataloger – i database
grep Søg efter tekst i filer og/eller strøm
df Vis pladsforbrug på filsystemer
du Vis pladsforbrug i kataloger
which Vis hvor et program ligger (den udgave der vil blive kørt)
which Vis hvor et program ligger (alle udgaver i kommandostien)

Tabel A-4. Rettighedsstyring

su Skift identitet (bruger)
newgrp Skift identitet (gruppe)
chown Ændr ejerskab af filer og kataloger
chmod Ændr adgangsrettigheder til filer og kataloger
w Vis aktive brugere
who Vis identitet
passwd Skift adgangskode

Tabel A-5. Filvisning

echo Udskriv til skærm
cat Udskriv filer og/eller strøm
less Vis indhold filer og/eller strøm (kan bladre)
more Vis indhold filer og/eller strøm (kan bladre)
head Vis starten af filer og/eller strøm
tail Vis slutningen af filer og/eller strøm

Tabel A-6. Tekstmodifikationsprogrammer

cmp Vis forskelle mellem to filer
diff Vis forskelle mellem to filer
comm Vis forskelle mellem to filer
patch Omgør forskelle
cut Udvælg søjler
wc Tæl tegn, ord og linjer
tr Søg og erstat på bogstavniveau
sdiff Vis forskel og lav fælles sum af filerne

Tabel A-7. Andre programmer

sh Kommandofortolker
bash Kommandofortolker
csh Kommandofortolker
ksh Kommandofortolker
tcsh Kommandofortolker
zsh Kommandofortolker
date Vis/sæt dato og klokkeslæt
at Kør program på et bestemt senere tidspunkt
batch Kør program på et senere tidspunkt
mount Montér filsystem
umount Afmontér filsystem
cal Vis kalender
clear Slet skærmbillede
mc Norton Commander-klon

Tabel A-8. Processtyring

kill Stop/afliv proces
ps Vis processer
top Vis processer interaktivt
nice Justér procesprioritet
shutdown Luk systemet ned
init Skift kørselsniveau
reboot Genstart systemet
exit Afslut kommandofortolker
last Vis login-historie

Tabel A-9. Overblik (Overvågning)

vmstat 10 Overblik over proces-kø, swap, IO mv. hvert 10 sekund
netstat -apn Vis alle processer som bruger net
iostat 4 IO hvert 4 sek. [a] (installer sysstat)
mpstat Vis processor-statistik
swapon -s Vis brug af swap og kan aktivere swapfiler.
Noter::
a. findes ikke på alle distroer

Tabel A-10. Netværk

ifconfig Vis netværksenheder
ping Test forbindelsen til en anden maskine
traceroute Vis ruten til en anden maskine

Tabel A-11. Klienter

ssh SSH-klient (sikker fjern-login)
scp SSH-klient (sikker filoverførsel)
telnet TELNET-klient (usikker fjern-login)
ftp FTP-klient (usikker filoverførsel)
rsync rsync-klient (filoverførsel)
rcp rcp-klient (usikker filoverførsel)
talk Snak med en bruger
write Skriv besked til en bruger
lynx Browser og HTML-filter
wget HTTP-klient

Tabel A-12. Udskrift

a2ps Oversæt tekst til Postscript
lpr Udskriv filer og/eller strøm
lpq Vis printerkø
lprm Afbestil udskrift