2.16. Oprette enheder

Hvis man skal oprette en enhed (det kan for eksempel være hvis det er lykkedes for en fjollet systemadministrator at slette /dev/null) skal man bruge kommandoen mknod. Hvis vi tager eksemplet med /dev/null, så kan vi på et fungerende system se at det er en tegn-enhed (eng.: character device) med primærnummeret 1 og sekundærnummeret 3:

[tyge@hven ~]$ ls -l /dev/null
crw-rw-rw-  1 root   root    1,  3 jan 21 21:22 /dev/null
Det er c'et i første søjle der fortæller os at det er en tegn-enhed. Alternativet er at det er en blok-enhed, hvilket markeres med et b i første søjle. Vi kan nu ovre på systemet, hvor /dev/null er forsvundet genoprette enheden:
[root@saltholm ~]# mknod /dev/null c 1 3
[root@saltholm ~]# ls -l /dev/null
crw-r--r--  1 root   root    1,  3 jan 21 21:25 /dev/null
Nu er enheden oprettet, men ikke med de helt rigtige rettigheder. Det kan vi rette op på med chmod:
[root@saltholm ~]# chmod go+w /dev/null
[root@saltholm ~]# ls -l /dev/null
crw-rw-rw-  1 root   root    1,  3 jan 21 21:26 /dev/null