2.15. Sætte tiden

Skal du sætte tiden på din maskine så kan du gøre dette med date -s 13:45:00, men det kan også betale sig at se på NTP-systemet i Afsnit 5.7, idet det giver en meget bedre kontrol over at alle maskiner viser ens tid.