3.4. 3D modellering

Der er flere gode muligheder for at lave 3D modellering med en Linux-maskine. Det er en stor trend i Hollywood at anvende Linux-maskiner til 3D animering og rendering, primært pga. de meget pris- og ydelses-effektive løsninger man nu kan lave.

3.4.1. Blender

Blender er glimerende 3D modelleringsprogram, som har en rigtigt god 3d modelerings del sammenlignet med de tunge (og dyre) drenge som Maya og 3D Max, specielt når man tager det i betragtning at programmet er gratis og OpenSource. Ud over 3D modelering er Blender også god til at lave animationer. Blender har en meget stejl indlæringskurve, men heldigvis findes der masser af guides til nybegyndere på nettet, her kan du blandt andet kigge på Blenders hjemmeside på www.blender3d.org. Her kan der også downloades billeder samt film lavet med Blender hvis du mangler lidt inspiration. På 3dmaxer.dk er Blender også omtalt med lidt mere information (på Dansk).

Figur 3-5. Blender – modellering

Figur 3-6. Blender – resultatet

Blender har ikke altid været opensource. Blender startede i sin tid med at blive udviklet for et firma som hedder NaN, det kunne godt downloades gratis, men kildekoden var ikke tilgængelig. Marts 2002 gik NaN konkurs. Heldigvis fik man lavet en aftale med NaN, om hvis man kunne indsamle 100.000 Euro, så man kunne få overdraget rettighederne til Blender. I løbet af nogle få uger blev beløbet indsamlet og en gruppe af udviklere har kunnet udgive Blender under GPL licensen, så man havde adgang til kildekoden, og udviklingen af programmet kunne forsætte.

Blender kan hentes fra hjemmesiden. Kildekoden kan downloades, hvis man ønsker at oversætte programmet selv. Der findes også oversatte versioner. Af disse kan den "ikke statiske" version anbefales da det muliggør OpenGL hardware acceleration (hvis ens system har dette). Hvis man kører med en meget gammel distribution så kan man blive nød til at downloade den "statiske" version.

Blender understøtter Python, hvilket har resulteret i at nogle ganske avancerede scripts. Her kan da blandt andet nævnes "MakeHuman" som findes på www.dedalo-3d.com. Endvidere findes der et hav af plugins til Blender som kan findes på The Blender Plugin Repository.

Du kan få et overblik over alle Blenders egenskaber og muligheder på her.

3.4.2. Andre 3D modelleringsværktøjer

www.gig3d.com kan findes et kommercielt program GIG3DGO, der ser meget lovende ud.

Figur 3-7. 3D modellering med GIG3DGO

Alternativt kan f.eks. AC3D http://www.ac3d.org/ og POVRAY være af interesse.

Med programmet "Persistence of Vision Raytracer" (POVRAY) kan du lave fotorealistiske billeder. Se www.povray.org for mere information.

3.4.3. LEGO-byggevejledninger

Tegning af byggevejledninger til LEGO-modeller er en temmelig specifik anvendelse af 3D modellering, men der findes et stort bibliotek af 3D modeller af LEGO-klodser i et format designet specifikt til formålet. Formatet kaldes "LDraw" efter det (lukkede DOS-) program der fungerer som referenceimplementation. Det er – i traditionel Unix-stil – strengt tekstorienteret, så man kan "skrive" sine byggevejledninger, hvis man foretrækker at bruge tastaturet fremfor musen.

Der findes p.t. kun to LEGO-tegneprogrammer til Linux; LeoCAD er et decideret 3D modelleringsværktøj med fokus på LEGO mens LDGLite primært er beregnet på visning af eksisterende byggevejledninger. LeoCAD kører kun på x86-processorer, mens LDGLite kører på både x86- og Alpha-processorer.

Det er også muligt at lave "fotorealistiske" billeder udfra sine byggevejledninger. Det gøres ved at man oversætter sine LDraw-filer til POV-Ray-format og dernæst bruger POV-Ray (se Afsnit 3.4) til at generere billederne udfra de oversatte filer. Programmet l2p håndterer oversættelsen til POV-Ray-format, men er begrænset af det tilhørende bibliotek af LEGO-klodser. Hvis man har adgang til et DOS-system (evt. dosemu eller WINE), kan man med fordel bruge DOS-programmet l3p i stedet for l2p, da det blot bruger LDraw-biblioteket af LEGO-klodser og oversætter det til POV-Ray-format efter behov (l3p er gratis, men ikke frit).

Det bør for en god ordens skyld bemærkes at LEGO ikke er indblandet i arbejdet med de her nævnte tegneprogrammer og at "LEGO" vist egentlig er et registreret varemærke.

3.4.4. Cycas - program til arkitekttegning

Figur 3-8. Cycas

Programmet Cycas kan hentes fra http://www.cycas.de. Dokumentation og installationsvejledning følger med. På dette site kan også ses screen-dumps og et billedgaleri af professionelle anvendelser (her kan også ses større udgaver af de i denne omtale anvendte illustrationer).

Download også for fotorealistisk output PovRay - se Afsnit 3.4.2. PovRay er ikke nødvendigt i første omgang, men hurtigt vil du ønske også denne mulighed.

Figur 3-9. Screendump fra Cycas

Figur 3-10. Screendump fra Cycas

Figur 3-11. Kuglerne er vist med PovRay, bemærk overfladestrukturen i de enkelte kugler.

Cycas kaldes i nærværende udgave for Cycas2 og er udviklet til arkitekttegning, men kan formodentlig anvendes til en række andre formål, hvor det gælder om at lave 2D eller 3D tekniske tegninger. Arkitekttegning er foreløbig eneste opgave, som forfatteren af denne beskrivelse har sat Cycas2 på, men andre tekniske konstruktioner og måske endda en 3D-haveplan må også kunne laves. Konstruktionen kan vises som grundplan eller fra 4 sider samt som 3D og i perspektiv. Endvidere kan man fjerne skjulte ("hidden") linier. Herved fjernes gennemsigtigheden i tegningen. Der er mulighed for at måle afstande og midtpunkter samt foretage rotation og forskydning i 3 dimentioner. Det kan f.eks. være nyttigt ved konstruktion af et nyt element. Cycas2 kan arbejde med layers, således at f.eks. en fleretages bygning kan tildeles et layer for hver etage.

Cycas2 kan eksportere sine 3D-data i en række filformater (i public-versionen: EPS, SVG og POV, i betalingsversionerne flere andre).

Metoden at arbejde på kan i begyndelsen forekomme lidt knudret, så det anbefales stærkt at gennemgå de ganske korte men rigtig gode tutorial for 2D og 3D. Man lærer herved hurtigt arbejdsgangen i oprettelse af tegningens enkelte elementer.

Kun grundplan-tegningen kan umiddelbart printes, men bruger man "wire"-funktionen under 3D, så kan 3D-tegninger tilføjes tegningen over grundplanet og printes ud sammen med dette. "Printscale" fra Project-menuen kan anvendes til at skalere printet, således at alt kan være på et A4-ark. Bemærk at værdien 200 giver mindre tegninger end værdien 100 (default).

Cycas-Public er gratis for ikke-kommersiel anvendelse, men ikke OpenSource. Yderligere kan Cycas-Basic og Cycas-Profesionel fås mod betaling. Disse indeholder begge licens til kommersiel anvendelse. Yderligere findes Cycas til Windows32.

Installerer man PovRay, så kan dette program kaldes fra Cycas2 for at vise en næsten fotorealistisk rendering. Overflader kan gives farve og struktur, lys af forskellig type kan sættes på ønsket position i 3D-rummet. Eksempler på dette ses kan ses i galleriet på Cycas hjemmeside.