Kapitel 3. Vektorgrafik og CAD-programmer

I dette kapitel omtales programmer til tegning af f.eks. diagrammer, tekniske tegninger, 3D modellering, mv. I Kapitel 4 omtales programmer til at manipulere digitale billeder med.

Programmet xfig er et vektorbaseret tegneprogram. Du tegner, redigerer og fjerner grafiske former såsom ellipser og rektangler. Programmet kan gemme PostScript-filer, som direkte kan importeres i LaTeX. ApplixWare laver ligeledes vektorbaseret grafik.

3.1. Diagrammer

Hvis man skal lave diagrammer, f.eks. elektriske, UML eller flowcharts, så findes der til Microsoft Windows programmet Visio. Til Linux har en gruppe programmører lavet dia, som er en klon af Visio med en tilsvarende funktion. Kerne-funktionen i Dia er at man indsætter komponenter, f.eks. netværks-enheder, som vist på Figur 3-1 og sætter netværks-linjer på. Flytter man derefter netværksenhederne vil netværks-forbindelserne flytte med, dvs. det er meget enkelt og dynamisk at tilføje ekstra enheder på et senere tidspunkt.

Dia mangler flere standard-diagrammer, men selve programmet fungerer fint. Du kan finde Dia (dia) på mange af de store Linux-distributioner eller du kan hente den selv på http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/.

Figur 3-1. Dia

Et godt alternativ til Dia er Kivio, som kan ses på Figur 3-2. Kivio har basalt set samme funktion som Dia, og er en integreret del af KDE 2.2. Kivio har basale "stencils", dvs. de tegneblokke man bygger ud fra. Man kan lave flow-diagrammer og elektriske kredsløb direkte, mens man kan købe ekstra stencils fra firmaet http://www.thekompany.com, der laver Kivio.

Figur 3-2. Kivio