Kapitel 5. Websurf og filhåndtering

Næsten alle har brug for at surfe på internettet efter informationer eller for at læse post. Der er flere gode browsere, og vi har her valgt at beskrive den indbyggede KDE-browser Konqueror, da denne er hurtig og ikke bruger voldsomt mange systemressourcer. Samme program kan endda også håndtere filer, f.eks. kopiere og flytte meget enkelt. Dette ser vi nærmere på i dette kapitel.

5.1. Konqueror

På figur Figur 5-2 er Konqueror vist som webbrowser, men den kan også bruges til at bladre i filer på din egen maskine. Blandt Konquerors fordele kan nævnes at den er hurtig samtidig med at den kan håndtere de nyeste standarder for sideopsætning og dynamiske sider (CSS2 og JavaScript).

Figur 5-1. Konqueror startes fra menupanelet

Konqueror startes op via menupanelet i KDE nederst - se pilen på Figur 5-1. Du kan også starte Konqueror via KDE-ikonet i nederste venstre hjørne "[Internet]->[Konqueror Netsøger]". KDE-ikonet kan ses i venstre side af Figur 5-1.

Figur 5-2. Konqueror

Figur 5-3 er vist de vigtigste dele af knapperne, som vi skal se lidt nærmere på. Bogstaverne i det følgende er vist på figuren.

Figur 5-3. De vigtigste funktioner i Konqueror

5.1.1. Konqueror viser også filer

Figur 5-4 er vist hvordan Konqueror ser ud, når man har indtastet et katalog file:/home/pto/in (eller blot /home/pto/in) som katalog (kataloget in hos brugeren pto). file: er således valgfrit, men bruges til at vise, at det er filer, man vil se. På figuren vises at der er fem filer i kataloget. Filer vises i modsætning til Microsoft Explorer med fil-endelser, og endelsen .zip og .tgz er pakkede arkiver, og vises med små bokse.

Tip: Du kan få vist et mikro-billede af indholdet af billeder, HTML-filer og tekstfiler, hvis du i menuen "Vis"->"Forhåndsvisning" vælger HTML-filer, billeder og Tekstfiler til.

Figur 5-4. Konqueror viser filer.

Figur 5-5 er vist brugerens hjemmekatalog - dette fås når der trykkes på knappen med huset.

Figur 5-5. Konqueror viser filer i hjemmekataloget

Tilsvarende hvis der trykkes på knappen med filtræ, så viser Figur 5-6 til venstre filtræet og til højre de filer, som er i det katalog, som vises i linjen med file:/home/pto.

Figur 5-6. Konqueror med filtræ

Man kan flytte rundt på menuerne med trykknapper - På Figur 5-7 er det indikeret at trykker man på de lodrette streger og holder venstre museknap nede kan man flytte linjen rundt efter behov.

Figur 5-7. Man kan flytte menuer ved at trykke her og flytte musen

Da vi skiftede over til at se på filer kom to nye knapper frem, vist indikeret på Figur 5-8. Den venstre skal illustrere ikoner side ved side og til højre er fil- og katalog-oversigt med mere detaljeret information. Netop den højre knap er blevet trykket ned på billedet og man kan se ejerskab, størrelser og rettigheder.

Figur 5-8. Man kan vælge mellem at se ikoner eller fuld detalje

5.1.2. Konqueror kan gætte filnavne

Det er i dagligdagen også smart, at Konqueror vil forsøge at hjælpe brugeren med at finde filer som vist på Figur 5-9. Skriver man starten på stien til en fil, vil der komme en menu ned med mulige afslutninger på linjen. Det øverste punkt på listen kan vælges med [tab], ellers anvend op/ned piletaster til at finde det rigtige punkt - hvorefter det vælges med returtasten.

Figur 5-9. Konqueror prøver at hjælpe med mulige endelser

Konqueror er et rigtig godt program som man typisk vil bruge meget. P.t. er den eneste større begrænsning håndtering af Java. Der kan være for indviklet Java til at siden bliver vist rigtigt. Typisk kan der være f.eks. internetbanker, hvor man må ty til at bruge Netscape eller Mozilla i stedet.

Tip: Hvis du gerne vil have et andet baggrundsbillede på dit skrivebord, så find filen med billedet (f.eks. fra en hjemmeside) og hold venstre musetast nede, mens du er hen over billedet. Derefter trækker du musemarkøren ud på baggrunden og slipper venstre musetast. Der kommer en lille menu frem, hvor man vælger "Sæt som tapet".