5.3. Emacs og forskellige udgaver af filer

Som programmør (eller skribent af Linux-bøger) sker det ofte at en person sender en ny og opdateret udgave af en eller flere filer, og det er så programmøren, der skal læse rettelserne igennem og vurdere hvilke som skal accepteres til næste udgivelse af kildeteksten.

Hvis man skal sammenligne forskellige udgaver af filer, så er tekst-editoren emacs eller xemacs et program som virkelig er godt. Det er bare svært at forstå som en nybegynder. Men hæng i – det betaler sig. Lad os tage et eksempel. Start emacs A_org.c A.c – som er de to filer som blev vist ovenfor. Resultatet er vist på Figur 5-1.

Vælg nu menuen Tools->Compare->Two Buffers..., og accepter at buffer A er A_org.c og buffer B er A.c. Der kommer nu en lille menu-boks frem. Prøv at trykke ? i denne (før musen hen til boksen – tryk venstre museknap hvis boksen ikke er valgt – derefter ?). Her er alle kommandoer man kan anvende – se dette på Figur 5-2. Tryk ? igen for at komme tilbage til den lille ramme. Vi skal nu blive her i den lille ramme og kun anvende det store emacs-vindue til at se hvad der sker.

Figur 5-1. Emacs med to filer indlæst

Figur 5-2. Emacs' diff-kommandoer

Lad os komme i gang med at se hvordan vores A_org.c kan opdateres med rettelserne i A.c. Tryk n for at gå til første rettelse. Som det kan ses på Figur 5-3, så er der et "n" fra A_org.c som er ændret til et "p" i A.c. Hvis man nu vil acceptere denne rettelse og føre den fra A.c til A_org.c så trykker vi "b" for at føre rettelsen fra buffer B til buffer A. (Modsat så anvendes "a" for at kopiere fra A til B). Tryk "n" for næste rettelse og "p" for forrige (previous). Man kan også trykke "!" løbende for at opdatere tælleren i den lille boks med antal forskelle. Skriv til sidst "q" for at slutte denne sammenlignings-session. Svar dernæst "y" i bunden af det store Emacs-vindue. Gem filerne passende, og du er færdig.

Figur 5-3. Emacs viser første rettelse