3.4. Diverse små smarte ting i regnearksdelen af OpenOffice.org

I dette afsnit kommer der et par gode råd om nyttige små-funktioner i regnearksdelen af OpenOffice.org.

3.4.1. Skelne værdier og formler

En ting som nogen vil synes er irriterende, er at man ikke kan se forskel på formler og værdier i et regneark. Hvis man lige kommer til at indskrive en værdi i et formel-felt kan ulykken være stor.

Dette problem kan klares ved at man vælger det område der skal farves svarende til indhold. Vælg derefter "Vis"->"Fremhæv værdier" (Ctrl+F8). Som vist på Figur 3-15 og Figur 3-16 bliver tal nu blå og formler grønne. Dette kan være meget praktisk.

Figur 3-15. Fremhæv værdier i OpenOffice.org-regneark

Figur 3-16. Viser værdier fremhævet i OpenOffice.org-regneark

3.4.2. Noter

Det kan være meget rart at koble en lille note ind på et felt, så man husker en bemærkning, en begræsning i udregningen eller tilsvarende.

Til dette har OpenOffice.org en note-funktion, der kaldes frem med "Indsæt"->"Note". Selve teksten indskrives i det gule felt som vist på Figur 3-17. Selve feltet har nu et diskret rødt mærke i øverste højre hjørne som tegn på at der er en note. Hvis musen bevæges hen over feltet vises noten midlertidigt - alternativt kan noten vises mere permanent ved at markere feltet og trykke højre musetast ned og i menuen vælge fluebenet til på "Vis Note".

Figur 3-17. Celle-note i OpenOffice.org-regneark

3.4.3. Nem liste af fortløbende numre

En trist øvelse er at skulle skrive en række eller søjle af indeks-numre eller måneder. Hvis man f.eks. skal have en søjle med numrene fra 1 til 200, så skal der ikke meget til at man får lavet en fejl. OpenOffice.org har en meget anvendelig funktion til at hjælpe. Skriv den første værdi i det første felt og marker feltet. I nederste højre hjørne af feltet kommer en ekstra lille forhøjning frem, som man kan trække i - dette er vist på Figur 3-18 ved pilen. Træk nu ned eller hen til det sidste felt er fremkommet, mens højre musetast holdes nede. Der vises løbende i et lille gult felt, hvad der er værdien af sidste felt. Slip nu musetasten og de forløbende numre vises.

Tip: Samme trick virker også med at skrive f.eks. "Mandag" og hive resten af ugedagene. Tilsvarende med månedsnavne. Det er elegant!

Figur 3-18. Fortløbende numre i OpenOffice.org-regneark