3.3. Grafer af tal i OpenOffice.org

Her skal det nu vises hvordan man fremstiller grafer af tal i regnearksdelen af OpenOffice.org. Eksemplet anvender tal fra arket År 2000 i forrige eksempel. Det første du skal gøre er at markere det område du vil have lavet en graf ud fra. Vælg feltet A1 og marker ned til E5. Du har nu de fire kvartaler for de fire personer samt navnene på personerne og kvartalsnavne. Vælg som vist på Figur 3-12 "Indsæt"->"Diagram...".

Figur 3-12. Fremstil graf i OpenOffice.org-regneark

Som vist på Figur 3-13 er der i feltet "Område" allerede valgt et dataområde der skal laves grafer ud fra. Ser man nærmere på hvad der står kan man godt se at det er noget med arket År 2000 og felterne mellem A1 og E5. Bemærk afkrydsningen i felterne "Første række som etiket" og "Første kolonne som etiket", dvs. at række 1 og kolonne A opfattes som tekster til akser. Du kan her trykke "Næste" hvis du vil vælge graf-type eller hvis du vil have den første og bedste graf-type tryk blot "Udfør".

Figur 3-13. OpenOffice.org regneark

Grafen indsættes til højre for tallene i regnearket. På Figur 3-13 kan man se grafen i kolonne F og fremefter. Man kan se kvartals-inddelingerne og personernes tal grafisk på denne måde, og det fordelagtige er at grafen automatisk opdateres, hvis nogle af tallene i felterne fra A1 til E5 ændres.

Figur 3-14. Graf i OpenOffice.org-regneark