3.2. 3D-regneark

Regneark er en meget praktisk ting, og dette er et eksempel på praktisk brug deraf. Det kan nævnes at OpenOffice.org understøtter "Ark", som du kan se på figurerne nede i billederne - se den røde markering på Figur 3-11.

Har du flere end ét aktivt ark kaldes dette et 3D-regneark. Der er en måde at have flere regneark koblet sammen i samme fil, f.eks. regnskab for forskellige år, personer eller konti. Du klikker på Ark-nummeret for at få det frem og med højre musetast kan du finde en omdøb-funktion så arket få et andet navn.

Figur 3-11 er vist hvordan vores første regneark på "Ark 1" er blevet kaldt "År 1999" og på "Ark 2", der nu er omdøbt til "År 2000" er der indsat et tilsvarende regneark, blot med tal for år 2000. På ark 3, som er omdøbt "Total" kan vi nu regne videre med tal fra de to foregående ark.

Skal du bruge felt B9 fra år 1999 skriver du ='År 1999'.B9. Tilsvarende kan felt B9 (en tilsvarende sum) fra år 2000 hentes på det andet ark som ='År 2000'.B9. Grunden til at du skal have pinger rundt om ark-navnene År 1999 og År 2000 er at OpenOffice.org skal hjælpes lidt når der anvendes mellemrum eller danske bogstaver.

Endelig skal det nævnes at du på det første ark kunne have Total-arket og det andet og tredje ark som hhv. År1999 og År 2000. Arkene kan have referencer til hinanden på kryds og tværs uafhængig af rækkefølge, blot der ikke er logiske fejl, hvor to felter afhænger af hinanden.

Figur 3-11. Totaler fra to ark i OpenOffice.org-regneark