5.4. Nodesats

5.4.1. Nodeudskrivning med Lilypond

Hvis man vil lave sine egne noder, bør man kigge lidt på Lilypond. Lilypond er et meget omfattende program til at producere noder til udprint i høj kvalitet. Programmet bruger TeX som backend, hvilket betyder, at det er forholdsvis nemt at integrere musikeksempler lavet i Lilypond i et LaTeX-dokument. Det betyder også at det er nødvendigt at have en fungerende TeX-installation inden Lilypond installeres. (Du kan læse mere om TeX og LaTeX i Afsnit 2.4).

Programmet kan hentes på hjemmesiden www.gnu.org/software/lilypond/, enten som en rpm, eller som kildetekst du selv skal oversætte. Debian-brugere kan installere pakken "lilypond". Med Lilypond følger en glimrende Emacs-modus, som letter arbejdet med Lilypond meget (hvis man skriver i Emacs).

Når du har installeret programmet, skal du igennem to trin for at lave dine egne noder. Først skal du lave en inputfil med din favorit-teksteditor, og derefter skal du køre lilypond for at konvertere den til en postscript-fil.

Her er et simpelt eksempel på en inputfil:

\score{
  \notes<
    \context Staff = staffA{
      \time 4/4
      \clef violin
      \relative c''{
        c4 c c d e e e2
        d4 d d e c2 c2
      }
    }
    \context Staff = staffB{
      \clef bass
      c1 e2. ees4 d1 c
    }
  >
  \paper{}
}
Den skal så gemmes som f.eks. edderkop.ly.

Nu kan den konverteres til en postscriptfil ved hjælp af kommandoen

[milesdavis@localhost ~]$ ly2dvi -P edderkop.ly
og så skulle du meget gerne få følgende resultat når du åbner edderkop.ps med ghostview (gv):

Figur 5-19. Resultatet af lilypond-kørsel

Hvis du hellere vil have det i PDF, kan du bruge ps2pdf til at konvertere filen.

For at lære hvordan du bruger lilypond er det en rigtig god ide at læse den temmelig omfattende tutorial der findes på hjemmesiden. Der er også nogle fulde eksempler som bliver gennemgået trin for trin, så du let kan lære at bruge programmet.

5.4.2. Nodesats med MusiXTeX

MusiXTeX er en samling værktøjer til fremstilling af nodesats. Alle værktøjerne er baseret på en samlig macroer til TeX. Det er derfor, som for Lilypond, nødvendigt at have en fungerende TeX-installation, før man kan installere MusiXTeX-værktøjerne.

MusiXTeX-macroer og programmer kan hentes på Werner Icking Music Archive. Her findes også installationsvejledninger for Linux (og Windows) foruden en meget stor samling noder til klassisk musik, hvoraf mange er fremstillet med MusiXTeX. Der er kildetekster til de fleste af noderne.

Det er muligt at fremstille nodesats ved direkte brug af MusiXTeX-macroerne. Men det kan stærkt anbefales at benytte en af præprocessorerne PMX og M-Tx, hvorved arbejdet forenkles ganske betydeligt. Her følger et par simple eksempler på brugen af disse programmer.

Her er et eksempel på en inputfil til PMX:

% Præambel:

% antal stave: antal instrumenter: 
 2      1           
% logisk taktart, tæller: nævner:
         4    4 
% noteret taktart, tæller: nævner:
          0    6 
% optakt: fortegn:
 0    0 
% antal sider: antal nodesystemer
 1      1 
% Skriftstørrelse: indrykning i 1. system
 20        0
% basnøgle+diskantnøgle: 
bt
% output directory
./
% Takt 1-4
c24d b4 | c2 c4- e4 | f2 g2 | c0- | Rb /
c45 c4 c4 d4 | e4 e4 e2 | d4 d4 d4 e4 | c2 c2 | /

Den skal gemmes som f.eks. edderkop.pmx. Bemærk, at den dybeste stemme, klaverets venstre hånd, skrives før den øverste stemme, højre hånd.

PMX er en præprocessor til MusiXTeX, hvilket betyder, at dens resultat er MusiXTeX-kode, i dette tilfælde filen edderkop.tex som man får ved at skrive

[wolfgang@mozart ~]$ pmxab edderkop

Denne fil skal derefter gennem 3 processer, der resulterer i en dvi-fil >edderkop.dvi

[wolfgang@mozart ~]$ tex edderkop
[wolfgang@mozart ~]$ musixflx edderkop
[wolfgang@mozart ~]$ tex edderkop

og så skulle du meget gerne få følgende resultat når du åbner edderkop.dvi med xdvi:

Figur 5-20. Resultatet af tex+musixflx+tex-kørsel

Du får en postscript-fil ved at skrive

[wolfgang@mozart ~]$ dvips edderkop.dvi -o edderkop.ps

Hvis du har installeret programmet dvipdfm kan du få en pdf-fil edderkop.pdf ved at skrive

[wolfgang@mozart ~]$ dvipdfm edderkop

Ellers kan du benytte ps2pdf på din postscript-fil.

Her er et eksempel på en inputfil til M-Tx:

% Præambel:

Meter: C
SingerPiano: Voices RH LH; Clefs G F; Vocal; Group
Style: SingerPiano
Pages: 1
Systems: 1

% Takt 1-4
c4+ c c d | e e e2 | d4 d d e | c2 c |
L: Lil-le Pe-ter Ed-der-kop krav-led op ad mu-ren.
c2d+ b4 | c2 c4- e | f2 g | c0- |

Den skal gemmes som f.eks. edderkop.mtx. Bemærk, at her skrives den øverste stemme før den dybeste. M-Tx er skrevet specielt med henblik på at gøre det let at skrive noder med sangtekst.

M-Tx er en præprocessor til PMX, hvilket betyder, at dens resultat er PMX-kode, i dette tilfælde filen edderkop.pmx som man får ved at skrive

[wolfgang@mozart ~]$ prepmx edderkop

Denne fil behandles som beskrevet ovenfor for pmx-inputfiler.

Det færdige resultat skulle gerne se sådan ud:

Figur 5-21. Resultatet af prepmx+pmxab+tex+musixflx+tex-kørsel

Det en rigtig god idé at læse den omfattende tutorial der findes i Werner Icking-arkivets software-afdeling. Det kan desuden anbefales at studere nogle af de kildetekster, der følger med noderne i Icking-arkivet.