Kapitel 1. Indledning

Denne bog henvender sig til personer der ønsker at anvende Linux som en almindelig skrivebordscomputer (altså til forskel fra f.eks. en server). Formålet med bogen er at introducere en række af de programmer erfarne Linux-brugere anvender til at løse de arbejdsopgaver der falder inden for rammerne af en skrivebordscomputer. Undervejs gives også en række tips til brug af Linux i det hele taget.

Installation af Linux dækkes ikke i denne bog. Det antages at du allerede har installeret en af de mere almindelige Linux distributioner som omtalt i bogen 'Linux – Friheden til at vælge installation', som kan fås fra www.linuxbog.dk. Til gengæld dækkes installation af programmer i den udstrækning det kan tænkes at give problemer.

1.1. Bogens opbygning

Nedenfor præsenteres bogens opbygning i grove træk. Der kan være afvigelser fra dette og der kan især være lidt overlap mellem de forskellige kapitler, men i det store hele passer beskrivelserne.

Da Linux kan betyde mange ting, er der mange forskellige måder at installere programmer på, og afhængig af hvilken distribution man har valgt, kan der være flere forskellige måder at installere et program på. Resten af dette kapitel efter oversigten handler om dette.

I Kapitel 2 præsenteres "kontorprogrammer", som f.eks. webbrowsere, emailprogrammer, tekstbehandlere, regneark, mv.

I Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5 og Kapitel 6 omtales multimedieprogrammer, altså programmer til f.eks. at høre lyd, se billeder, bruge et digitalkamera, se video eller DVD'er og redigere grafik eller video. Kapitel 7 handler om software til at brænde cd-rom'er med under Linux.

Programmer til brug på netværk omtales i Kapitel 8 og det efterfølges af Kapitel 9 om forskellige programmer der er lidt vanskelige at putte i en kasse.

Spil er en vigtig klasse af programmer og også til Linux findes der mange spil – både kommercielle og frie. Nogen enkelte af disse omtales i Kapitel 10. Beslægtet med dette er Kapitel 11 om emulatorer, selv om disse også kan anvendes til at køre almindelige programmer, f.eks. onlinebanker eller lignende.

Hovedvægten af de programmer vi omtaler er programmer med grafisk brugergrænseflade. Imidlertid vil vi også i nogen udstrækning omtale programmer der anvendes fra kommandolinjeinterfacet i Linux. Det skyldes dels at mange af disse programmer er rigtigt gode og kan ganske mange ting og dels at disse programmer ofte er væsentligt nemmere at automatisere end grafiske programmer. De er derfor gode at kende i mange sammenhænge. Hvis du kun er vant til grafiske programmer skal du ikke lade dig afskrække af kommandolinjeprogrammer – du behøver ikke at anvende dem, men vi føler os overbevist om at du også vil opdage at mange af dem er rigtigt gode værktøjer at kende.

Hvis du efter at have læst alle disse kapitler stadig hungrer efter programmer til Linux, vil vi godt henlede opmærksomheden på bogen "Linux – Friheden til at vælge grafisk brugergrænseflade", som kan findes på www.linuxbog.dk. Denne bog indeholder også en del beskrivelser af programmer til Linux. Endeligt findes der 10000vis af programmer til Linux på internettet – besøg f.eks. www.freshmeat.net eller www.sourceforge.net for at finde de første 30-50.000 Linux-programmer.

En afsluttende bemærkning: Udviklingen af Linux-programmer går utroligt stærkt. Mange af de programmer vi omtaler vil have udviklet sig meget siden vi skrev om dem. Ofte vil du derfor opleve at et program har flere muligheder end dem vi beskriver. Det kan derfor altid betale sig at besøge et programs hjemmeside og læse lidt mere om det, hvis du tror programmet er noget for dig, men måske alligevel er lidt i tvivl.